Λάδι Βιώσας

http://profile.hatena.ne.jp/kenkitii/

[ruby] AV女優一覧を取得するスクリプト

普段わたくしはエロビデオとか全く見ない人なのですが、ちょっと前、見たくないけど暇だからエロサイトを見て回ってたんですね。そしたら、おおーーこれは!!!という子をみつけました。あいだゆあ、っていう女優さんなんですが。

で、エロビデオについて大変造詣の深い某友人に、「あいだゆあってかわいいよね!!!」と興奮気味に話をしたところ、「もう引退してるよ、古い」とあしらわれ「もっと最近のAV見た方がいいよ」とまで言われました。

なにげにむかついたので、効率的なエロビデオ情報収集方法を模索していたところ、ゆーすけべーさんのこのエントリを見つけました。おぉー、このスクリプト使ってみたいなあ、、、と思ったものの、perl はよくわかりません。そんなわけで ruby で書いてみました。

#!/usr/bin/env ruby -Ku
#-*- coding: utf-8 -*-

require 'open-uri'
require 'pstore'
require 'date'

class Actress
 PATH_TO_CACHE = 'avactress.dump'
 EXPIRE = 7 # days
 
 def name(name)
  @avactress.select {|actress| /#{name}/ =~ actress[:name] }
 end
 
 def yomi(yomi)
  @avactress.select {|actress| /#{yomi}/ =~ actress[:yomi].gsub(/\s| /,"") if actress[:yomi] }
 end
 
 def debut(year)
  @avactress.select {|actress| year == actress[:debut] }
 end
 
 def alias(name)
  results = []
  @avactress.each do |actress|
   next unless actress[:alias] 
   if actress[:alias].include?(name)
    results << actress
   end
  end
  results
 end
 
 private
 def initialize
  if not File::exist?(PATH_TO_CACHE)
   get_wikipedia
   write_cache
  else
   s = File::stat(PATH_TO_CACHE)
   modified = s.mtime.strftime("%Y/%m/%d").split("/").map {|x| x.to_i}
   expire = Date.new(*modified) + EXPIRE
   if Date.today > expire
    get_wikipedia
    write_cache
   else
    read_cache
   end
  end
 end
 
 def get_wikipedia
  url = 'http://ja.wikipedia.org/wiki/AV%E5%A5%B3%E5%84%AA%E4%B8%80%E8%A6%A7'
  dat = open(url).read
  
  dat = dat.gsub(/\n/, "").gsub("\&amp\;", "")
  lines = dat.scan(/<li><a.*?>(.*?)<\/a>(.*?)<\/li>/)
  
  @avactress = []
  lines.each do |line| 
   h = Hash.new
   if // =~ line[1]
    h[:name] = line[0]
    tmp = line[1].gsub(/<.*?>/,"").split(/|\(/)
    items = []
    tmp.each {|item| items += item.split(/|\)/).map{|x| x.strip}}
    
    items.each do |item|
     h[:yomi] = item if /^[ぁ-んー\s &]*$/ =~ item
     h[:debut] = $1.to_i if /([0-9]{4})/ =~ item
     h[:alias] = $1.split(/|/).map {|x| x.gsub(/\s| /,"")} if /^(.*)/ =~ item
    end    
   end
   @avactress << h unless h == {}
  end
  @avactress
 end
 
 def read_cache
  db = PStore.new(PATH_TO_CACHE)
  db.transaction(true) do
   @avactress = db[:cache]
  end
 end
 
 def write_cache
  db = PStore.new(PATH_TO_CACHE)
  db.transaction do
   db[:cache] = @avactress
  end
 end
end

こんな感じ↓で使えます。

a = Actress.new
p a.name("あいだゆあ") # => [{:yomi=>"あいだ ゆあ", :name=>"あいだゆあ", :debut=>2004}]
p a.debut(1981).first # => {:yomi=>"あいぞめ きょうこ", :name=>"愛染恭子", :debut=>1981}
p a.alias("萩原さやか") # => [{:yomi=>"おぎわら さやか", :name=>"荻原さやか", :debut=>2001, :alias=>["萩原さやか"]}]
p a.yomi("^い").first # => {:yomi=>"いいじま あい", :name=>"飯島愛", :debut=>1992}

どーぞご利用ください。