Λάδι Βιώσας

http://profile.hatena.ne.jp/kenkitii/

2005-10-28から1日間の記事一覧

Meadow覚書

コメントアウト、コメント解除 範囲選択して M-; 辞書 C-c w タブをスペースに変換 範囲選択して M-x untabify 矩形選択 C-x r k 矩形領域を切り取り (kill-rectangle) C-x r y 矩形領域を貼り付け (yank-rectangle) C-x r o 矩形領域をスペースで埋める (op…