Λάδι Βιώσας

http://profile.hatena.ne.jp/kenkitii/

Mac OS X で ruby-graphviz で遊んでみる

ruby から graphviz をいじれると聞いたので色々と遊んでみました。

インストール

sudo port install graphviz
sudo gem install ruby-graphviz

日本語の問題

graphviz で日本語を使うには、OSX の場合 fontname に osaka と指定しないとダメっぽい。最初わからずにはまりました。そんなこんなで無事に日本語も出せたので、試しにバーチャファイター5Rの人物相関図を書いてみた。

# -*- coding: utf-8 -*-
require 'rubygems'
require 'graphviz'

GraphViz::new("G", { :type => "digraph", :use => "dot", :output => "png",
  :charset=>"utf8", :file => "vf.png"}) {|g|

 g.node[:fontname] = "osaka"
 g.node[:style] = "filled"
 g.edge[:fontname] = "osaka"

 akira   = g.add_node("結城アキラ")
 sara    = g.add_node("サラ・ブライアント")
 jacky   = g.add_node("ジャッキー・ブライアント")
 wolf    = g.add_node("ウルフ・ホークフィールド")
 aoi    = g.add_node("梅小路葵")
 j6     = g.add_node("JUDGEMENT6")
 dural   = g.add_node("デュラル")
 pai    = g.add_node("パイ・チェン")
 lau    = g.add_node("ラウ・チェン")
 lei    = g.add_node("レイフェイ")
 kage    = g.add_node("影丸")
 jeffry   = g.add_node("ジェフリー・マクワイルド")
 shun    = g.add_node("シュン")
 lion    = g.add_node("リオン")
 takaarashi = g.add_node("鷹嵐")
 jean    = g.add_node("ジャン紅篠")
 eileen   = g.add_node("アイリーン")
 blaze   = g.add_node("エル・ブレイズ")
 blad    = g.add_node("ブラッド・バーンズ")
 vanessa  = g.add_node("バネッサ・ルイス")
 goh    = g.add_node("日守剛")

 g.add_edge(wolf, akira, :label => "対戦を熱望")
 g.add_edge(sara, jacky, :label => "兄妹", :dir => "both")
 g.add_edge(j6, sara, :label => "ターゲット")
 g.add_edge(aoi, akira, :label => "幼少期に共に修行", :dir => "both")
 g.add_edge(pai, lau, :label => "父娘", :dir => "both")
 g.add_edge(lei, lau, :label => "狙う")
 g.add_edge(j6, dural, :label => "戦闘兵器開発")
 g.add_edge(dural, kage, :label => "母子", :dir => "both")
 g.add_edge(jean, lion, :label => "幼馴染み", :dir => "both")
 g.add_edge(eileen, pai, :label => "憧れ")
 g.add_edge(blaze, wolf, :label => "羨望と嫉妬")
 g.add_edge(blad, aoi, :label => "恋仲", :dir => "both")
 g.add_edge(vanessa, sara, :label => "警護")

 g.add_edge(akira   , j6, :label => "修行の成果を試す")
 g.add_edge(lau    , j6, :label => "後継者探し")
 g.add_edge(jacky   , j6, :label => "組織壊滅")
 g.add_edge(sara   , j6, :label => "兄を超える")
 g.add_edge(pai    , j6, :label => "ラウと戦う")
 g.add_edge(wolf   , j6, :label => "エル・ブレイズから挑戦状")
 g.add_edge(kage   , j6, :label => "母の仇")
 g.add_edge(jeffry  , j6, :label => "賞金を狙う")
 g.add_edge(shun   , j6, :label => "さらわれた弟子を探す")
 g.add_edge(lion   , j6, :label => "父との関係を調べる")
 g.add_edge(takaarashi, j6, :label => "自分の限界を試してみたい")
 g.add_edge(j6, jean , :label => "暗殺部隊")
 g.add_edge(j6, goh  , :label => "暗殺部隊")

}.output()

実行結果↓

Graphvizネタは次回も続きます